Mountain valley Mountain valley Mountain valley Mountain valley Mountain valley Mountain valley Mountain valley Mountain valley Mountain valley Mountain valley

BEHANDLING

I chi kung træningen bruges kropslige øvelser til at optimere energiflowet og afhjælpe gamle skader/blokeringer i kroppen. Til tider kan det være nødvendigt at arbejde videre individuelt og finde sammenhænge mellem fysiske-, psykiske- og energetiske blokeringer. Ved de personlige sessions arbejdes med blokeringerne ved at anskue sagen fra flere vinkler end træningen.
Der arbejdes med teknikker fra mensendieck, kinesiologi, energiharmoniserings teknikker samt samtale.

STED

Chikungskolen
Kastanievej 3, Salten
8653 Them

TID

Kontakt Chikungskolen.dk for aftale.
En session har en varighed af ca. 1,5 time.

PRIS

1000 kr.

FORUDSÆTNING

Åbent for elever, der træner el. har trænet på Chikungskolen.